ADWOKAT MICHAŁ PINKAS

O KANCELARII

Kancelaria adwokata Michała Pinkasa świadczy profesjonalne oraz kompleksowe usługi prawne na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych na terenie Warszawy. W zależności od wymagań Klientów, usługi świadczone są również na terenie całego kraju.

Adwokat Michał Pinkas jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, adwokat Michał Pinkas został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Adwokat Michał Pinkas jest autorem publikacji na łamach portalu internetowego www.portalnarzedzi.pl

Celem Kancelarii jest zapewnienie pomocy prawnej na najwyższym poziomie przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb Klientów.

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych, w tym reprezentuje interesy Klientów w sprawach karnych, jak również w sprawach cywilnych. Kancelaria udziela pomocy prawnej także na etapie przedsądowym prowadząc negocjacje. Nadto, Kancelaria udziela indywidualnych porad prawnych, sporządza opinie prawne oraz umowy.

W związku z dynamicznym rozwojem Kancelarii w najbliższym czasie zostanie otwarta filia w Radomiu. Obecnie możliwe jest umówienie spotkania z naszym adwokatem w Radomiu po wcześniejszym kontakcie (telefonicznym bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej).


Potrzebujesz profesjonalnej pomocy?

Skontaktuj się teraz

ZAKRES PRAKTYKI


Usługi prawne świadczone przez Kancelarię obejmują w szczególności następujące dziedziny prawa:

Sprawy karne

- obrona w sprawach karnych na etapie postępowania przygotowawczego
- obrona w sprawach karnych na etapie postępowania sądowego
- obrona w postępowaniu wykonawczym
- reprezentacja osób pokrzywdzonych

Rozwiązywanie sporów

- reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi (m.in. sprawy o zapłatę, sprawy ze skargi pauliańskiej, powództwa przeciwegzekucyjne)
- reprezentowanie Klientów przed sądami polubownymi
- prowadzenie negocjacji w imieniu Klientów na etapie przedsądowym
- przygotowywanie w imieniu Klientów niezbędnych pism, w tym opinii prawnych

Sprawy spadkowe

- reprezentowanie Klientów w postępowaniu o stwierdzenie nabycia praw do spadku
- reprezentowanie Klientów w postępowaniu o zachowek
- reprezentowanie Klientów w postępowaniu o dział spadku
- reprezentowanie Klientów w postępowaniu o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia

Sprawy rodzinne

- reprezentowanie Klientów w sprawach o rozwód
- reprezentowanie Klientów w sprawach o podział majątku po ustaniu wspólności ustawowej
- reprezentowanie Klientów w sprawach o alimenty
- reprezentowanie Klientów w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dziećmi

Przedsiębiorcy

- bieżąca obsługa prawna małych i średnich przedsiębiorców
- reprezentowanie w postępowaniu przed sądami powszechnymi i polubownymi
- reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym oraz upadłościowym
- udział w prowadzonych przez Klienta negocjacjach

Sprawy administracyjne

- reprezentowanie Klientów przed organami administracji
- reprezentowanie Klientów przed sądami administracyjnymi
- przygotowywanie w imieniu Klientów odwołań od decyzji administracyjnych
- przygotowywanie zażaleń na postanowienia organów administracji
- przygotowywanie w imieniu Klientów skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych

embed google maps
auto huren ibiza


Telefon / Fax:
+ 48 22 658 35 60


ul. Polna 50 lok. 115,
00-644 Warszawa© Copyright 2016 by SeoNova | Kancelaria Adwokacka Michał Pinkas. Wszelkie prawa zastrzeżone.